I it-talets efterdyningar
Under det glada "it-talet", som Anders Hellqvist uttrycker det, växte företagen snabbt och många föll omkull ganska snart. Det kunde bero på bristande ekonomisk kontroll och styrning, kanske tillsammans med låg ekonomikompetens och icke fullgoda system på den administrativa sidan. Detta födde idén till Shared Service Provider som utvecklar och tillhandahåller outsourcingtjänster kring ekonomi, administration och affärssystem.
Anders Hellqvist vet vad han talar om. Han har lång erfarenhet både som auktoriserad revisor och många år i ledande befattningar inom finans- , konsult-, och it-branschen. Utifrån kontoren i Västerås och Stockholm arbetar Shared Service Provider med hela Sverige som bas. Tanken på Shared Services föddes då Anders Hellqvist funderade på hur dessa snabbväxande företag, till en rimlig kostnad, skulle få ett storbolags administrativa kompetens och system, så att administrationen inte la hinder i vägen för deras affärsutveckling. Det är nu cirka fem år sedan. Konceptet har haft stor framgång sedan dess.
 
– Det saknas ofta en administrativ infrastruktur hos mindre företag. Där tillsätter vi en  avdelning med både kompetens och system, säger Anders.
Om det är ett större bolag kan deras egen administrativa avdelning lyftas ut och gå in i Shared Service Provider. Ett annat alternativ är att man handhar delmängder. Det kan gälla företag som exempelvis endast vill ha hjälp med lönehantering.
– Företagen får kompetensen, men slipper anställa. De kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, förbättra kvaliteten och dra ner på kostnaderna.
 
När Shared Service Provider startade sin verksamhet var detta något nytt på marknaden. Nu har flera storbolag givit sig in i branschen, något som Anders Hellqvist tycker är bra, då förståelsen för verksamheten ökar. En sidoverksamhet, Affärskonsulterna, har startats upp där olika kompetenser samlats, till exempel jurister, revisorer, rekryteringskonsulter och marknadsförare/strateger. Sammanlagt 20 personer arbetar idag med konceptet och framtiden ser lovande ut.
– Tekniken, med sina kommunikationsmöjligheter, betyder mycket för vår utveckling. Vi är geografiskt oberoende, kan sitta miltals från kunderna och ändå sköta arbetet på ett kvalificerat sätt, avslutar Anders Hellqvist.

Shared Service Provider

Bransch:
Data

Telefon: 021-151339
Fax: 021-151336


Email:
anders.hellqvist@sharedservice.se

Hemsida:
www.sharedservice.se

Adress:
Shared Service Provider
Stansargränd 2
72130 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN